Czy wiesz, że straty operacyjne

  • w 65% są wynikiem niewłaściwego działania procesów, w tym błędów lub braku procedur,

  • a w 26% - zawodności ludzi?

  • (badanie The Risk Management Association)

  • Sprawność operacyjna firm decyduje o ich rozwoju i przetrwaniu na rynku.

  • Współpracuję z kadrą zarządzającą po to, by firmy lepiej się rozwijały, szybciej osiągały swoje cele biznesowe, a ludzie chcieli w nich pracować.

Podstawy współpracy

Odpowiedzialność

czyli rzetelne realizowanie uzgodnionych działań oraz dotrzymywanie zobowiązań.

Usprawnianie

i upraszczanie procesów operacyjnych, będące wynikiem obserwacji niedociągnięć.

Współdziałanie

w dążeniu do osiągnięcia założonego celu.

Bezpieczeństwo

wynikające z przewidywania konsekwencji podejmowanych działań i ograniczania ich negatywnych konsekwencji.

Elastyczność

w podejściu do analizowanych i realizowanych prac.


interim management

interim management

Zarządzanie operacjami jest podstawą biznesu.

Pomagam też skutecznie przekładać strategię firmową na cele operacyjne.

W ramach działań interim managerskich wspieram firmy w obszarze zarządzania sprzedażą, zarządzania P&L, obsługą klienta, marketingiem, administracją i logistyką.

Przy rozbudowanych projektach współpracuję na stałe ze sprawdzonymi specjalistami z dziedziny księgowości, prawa, zarządzania nieruchomościami, HR, trenerami biznesu oraz coachami. Tym sposobem - w razie potrzeby, oferuję również multi-kompetencyjny zespół doradczy.

Najważniejszym aspektem pracy interim managera jest podniesienie wartości firmy klienta w określonym obszarze. Realizuje on konkretny cel w uzgodnionym czasie. Interim manager wnosi szerokie doświadczenie operacyjne, rozwinięte kompetencje i umiejętności oraz doświadczenie w dostarczaniu wyników dla podobnych typów zadań.


interim management

konsulting operacyjny

Często nie ma potrzeby niczego wymieniać – wystarczy to usprawnić lub robić inaczej.

W ramach konsultingu współpracuję z managerami, którzy chcą działać i mają gotowość do podjęcia kontrolowanego ryzyka wkroczenia na inną – nową drogę rozwoju. Robimy to, aby ich firmy szybciej i lepiej osiągały cele biznesowe.

Postawą takiej współpracy są:

  • Wzajemne zaufanie. Rozumiem je jako wiarygodność, przewidywalność działań i partnerską relację, czylizrozumienie, otwartą komunikację oraz szacunek dla partnera i jego potrzeb.
  • Współodpowiedzialność. Razem patrzymy na problem. Ja wnoszę wiedzę i know-how oraz dopasowuję rozwiązanie do założeń i potrzeb, klient zaś decyduje o wdrożeniu i jego zakresie.
  • Działania utrzymujące klienta wewnątrz projektu. Pozwalają mu one bieżąco kontrolować i uczestniczyć w pracach. Rozwiązujemy problem, a dalej klient działa i rozwija się samodzielnie, w jasno określonym kierunku.

Połączenie wiedzy z doświadczeniem managerskim uważam za kluczowe dla sukcesu każdego projektu biznesowego. Wdrażanie zmian realizuję zarówno w systemie konsultingowym, jak i interim managerskim.

Przy rozbudowanych projektach współpracuję na stałe ze sprawdzonymi specjalistami z dziedziny księgowości, prawa, zarządzania nieruchomościami, HR, trenerami biznesu oraz coachami. Tym sposobem - w razie potrzeby, oferuję również multi-kompetencyjny zespół doradczy.


szkolenia dla managerow

szkolenia dla managerów

Odnoszące sukcesy firmy dbają o stałe rozwijanie kompetencji swoich pracowników. Robią to nie tylko w zakresie twardych umiejętności zawodowych, ale również miękkich - osobistych. Bez nich trudno skutecznie komunikować się z otoczeniem, realizować cele biznesowe oraz działać adekwatnie do zmieniających się realiów.

Połączenie wiedzy z praktycznym doświadczeniem managerskim uważam za kluczowe dla sukcesu każdego projektu szkoleniowego.

Swoją uwagę trenera biznesu skupiam na rozwoju tzw. zawodowych kompetencji przyszłości, czyli:


W ramach działalności szkoleniowej

Opracowuję i prowadzę szkolenia oraz projekty rozwojowe w obszarach sprzedaży, obsługi klienta, kompetencji osobistych i managerskich.

Usprawniam komunikację w firmie, ucząc ludzi skuteczniejszego rozmawiania i słuchania.

Inspiruję do poszukiwania nowych rozwiązań, prowadzących firmy do osiągnięcia tzw. doskonałości operacyjnej.

Przygotowuję szkolenia i programy dla trenerów wewnętrznych.

W zakresie szkoleń i programów rozwojowych współpracuję z zespołem sprawdzonych, doświadczonych trenerów biznesu i coachów. W ten sposób możemy realizować projekty złożone merytorycznie i kompetencyjnie.

o mnie

Usprawniam procesy operacyjne i sposoby zarządzania, aby firmy lepiej się rozwijały, szybciej osiągały swoje cele biznesowe, a ludzie chcieli dla nich pracować.

Moje motto zawodowe brzmi:

inaczej = prościej, szybciej, skuteczniej.


Co robię?

Współpracuję z managerami na poziomie zarządczym i operacyjnym.

Koncentruję się na zagadnieniach efektywnego zarządzania firmą i /lub jej kluczowymi procesami, zwłaszcza w funkcjonowaniu sprzedaży, obsługi klienta, administracji, logistyki, magazynowania, a także dystrybucji.

Do realizowanych projektów wnoszę wiedzę i know-how oraz angażuję managerów do współpracy. Dbam, by nie tylko rozumieli wdrażane zmiany, ale również czuli się z nimi dobrze i bezpiecznie. Moim celem, obok realizacji zadania, jest spokój i zadowolenie kadry managerskiej z poczucia rozwiązania trudnej sprawy oraz jej przekonanie o słuszności przyjętych działań.

Jak to robię?

Przygotowuję rozwiązania odpowiednie do projektu i oczekiwań klienta. Pomagam zauważyć trudności zanim urosną do rozmiaru problemu. Niczego nie narzucam, obserwuję i reaguję, kiedy zachodzi potrzeba. Pomagam managerom znaleźć rozwiązanie i odkryć nowe możliwości.

Jestem praktykiem oraz doradcą – partnerem. Współpracując, wspieram i doradzam zarówno w rozwoju osobistym managera, jak i jego firmy.

Przy rozbudowanych projektach współpracuję na stałe ze sprawdzonymi specjalistami z dziedziny księgowości, prawa, zarządzania nieruchomościami, HR, trenerami biznesu oraz coachami. Tym sposobem - w razie potrzeby, oferuję również multi-kompetencyjny zespół doradczy.

Specjalizuję się również w młodej w Polsce i rozwijającej się branży self-storage. Jestem dzisiaj najbardziej doświadczonym w kraju specjalistą w tym zakresie. Moje kompetencje obejmują obszary od wyszukania nieruchomości, przygotowania jej pełnej infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej, poprzez sporządzenie planów rozwojowych, niezbędnych procedur, dobór i szkolenie pracowników, po doprowadzenie firmy do pełnej sprawności operacyjnej.

Marzenna Tusza

Interim manager, Konsultant biznesowy, Trener.

Jestem praktykiem biznesowym na szczeblu zarządczym i operacyjnym, z doświadczeniem w firmach polskich i  międzynarodowych. Branże: usługi dla biznesu,  FMCG,  self-storage (w tym wdrażanie usługi na   rynku polskim, dopasowywanie standardów globalnych do potrzeb lokalnych).

Koncentruję się na zagadnieniach efektywnego zarządzania firmą i /lub jej kluczowymi procesami, zwłaszcza w funkcjonowaniu sprzedaży, obsługi klienta, administracji, logistyki, magazynowania oraz dystrybucji. Posiadam doświadczenie we wdrażaniu nowych przedsięwzięć biznesowych, budowaniu i zarządzaniu działami handlowymi, rozwoju kompetencji pracowników na różnych szczeblach ich funkcjonowania w organizacji, kreowaniu standardów jakości obsługi klienta.

Łączę zarządzanie operacyjne z pracą trenera biznesu, prowadząc szkolenia z obszaru usprawniania komunikacji, sprzedaży, obsługi klienta, kompetencji osobistych oraz managerskich (na poziomie od junior to senior managera).

Mój styl pracy.

Zaangażowanie, dokładność, logika, humor.

Przygotowanie merytoryczne.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET. Ukończyłam też Trening Interpersonalny Plus oraz szereg szkoleń, podnoszących kompetencje zawodowe i osobiste, prowadzonych m.in. przez: Ernest & Young, Benefactor oraz Centrum Mediacji Lewiatan.

kontakt

PRO LIBERO Marzenna Tusza
NIP 641-137-36-16
REGON 365034341

Tel. +48 602 633 700

Zostaw wiadomość. Zadaj pytanie. 
e-mail: witaj@prolibero.pl

ProLibero